MEDICINSK LASER, Low level laser therapy

Foto: kickifotograf.se

Foto: kickifotograf.se

Mid- lite modell 904, superpulsad med 3 dioder.

Laserljuset har unika effekter på celler och vävnad: stimulerar läkning och lindrar medicinska besvär hos både människor och djur. Så kallad medicinsk laser. 

Genom ljuset sker ett energiupptag i cellerna som påverkar dem positivt; stimulerar cellfunktioner, minskar smärta, reducerar inflammation och svullnad, främjar läkning.    

Generellt positiv effekt mot alla typer av inflammatoriska tillstånd både på djur och människor.

Forskningsstudier
Akut diskbråck, 2. Nacksmärta,18. Senbesvär,17. Knäartros,10                                                                                      

Vetenskaplig forskning sk dubbelblindade studier visar positiva resultat vid smärta till exempel
ledvärk, nack- och ryggvärk, senproblem, knäartros, reumatism och muskelvärk, akuta skador och efter operationer.

Hur lång tid och hur många behandlingar?                                                                                                                         
1-30min beroende på vad som ska behandlas. Ibland några få behandlingar och ibland fler beroende på vilket besvär.

Risker: beprövad metod sedan 1960-talet utan biverkningar eller skador. Inga risker vid cancer, pacemaker, implantat, proteser, eller graviditet. Men vi ska inte titta rakt in i ljuset då det kan påverka ögat.