Företagsavtal

Vi reducerar sjukskrivningar och ökar så kallad frisknärvaro med effektivare anställda genom att regelbundet komma till arbetsplatsen. På så sätt kommer vi i kontakt med den anställde i ett tidigt skede, helst innan svårare besvär uppstått och förhoppningsvis kan det förhindras.

  • Naprapatvård är en avdragsgill service för företaget.

  • 30% av företagets kostnader går till sjukrelaterade besvär som skulle kunna förebyggas och avhjälpas av naprapati.

  • Många arbeten idag innebär statiska arbetsställningar och monotona rörelser ofta kombinerad med en stressig arbetssituation. Detta kan leda till bl a ryggvärk, musarm och huvudvärk samt resultera i minskad arbetsglädje.

  • De flesta arbetsrelaterade sjukdomar kan däremot behandlas och förebyggas om de behandlas i tid.

  • Både individen och företaget tjänar på att förebygga arbetsskador istället för en kostsam, ibland lång,
    rehabilitering och sjukskrivning.

Företagsavtal

Vi kommer till ert företag för behandling!
Välkommen att höra av er för ett förslag på upplägg hos er!

Telefon: 070-449 47 46