Privatpersoner

Foto: kickifotograf.se

Foto: kickifotograf.se

Du kan som privatperson boka tid på mottagningen och få hjälp med t ex 
smärt och/eller inflammatoriska tillstånd som: 

  • Huvudvärk, yrsel, tinnitus
  • Nackvärk, whiplash
  • Trötthet mellan skulderbladen
  • Ryggskott, ischias
  • Musarm
  • Löparknä, hälsporre
  • Artros
  • Fibromyalgi

Kort sagt - alla besvär som härrör från rörelseapparaten!

 

Vi åtgärdar akuta och/eller kroniska besvär 
och förebygger skador.